header

Продажби

гр.Свети Влас

Святой Влас

Снимки

Жилищна сграда за сезонно ползване - гр. Свети Влас, м-ст "Юрта под пътя", общ.Несебър, обл.Бургас с акт 16

OБEKT ПЛОЩ М2 ЦЕНА EUR СТАТУС РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Блок А1 /партер/
Блок А1-Ап.1 71,92 57 536,00 € свободен виж
Блок А1-Ап.2 43,13   Офис Oxygen виж
Блок А1-Ап.3 43,05 34 440,00 € свободен виж
Блок А1-Ап.4 70,10 56 080,00 € свободен виж
Блок А1 /етаж 1/
Блок А1-Ап.5 73,38 62 373,00 € свободен виж
Блок А1-Ап.6 43,65 37 102,50 € свободен виж
Блок А1-Ап.7 44,13 37 510,50 € свободен виж
Блок А1-Ап.8 81,13 68 960,50 € свободен виж
Блок А1 /етаж 2/
Блок А1-Ап.9 73,38 66 042,00 € свободен виж
Блок А1-Ап.10 43,65 39 285,00 € свободен виж
Блок А1-Ап.11 44,13   продаден виж
Блок А1-Ап.12 81,13 продаден виж
Блок А1 /терасовиден етаж/
Блок А1-Ап.13 91,06 86 507,00 € запазен виж
Блок А1-Ап.14 49,54 47 063,00 € запазен виж
Блок А1-Ап.15 99,65 94 667,50 € запазен виж
Блок А2 /партер/
Блок А2-Ап.16 71,50 57 200,00 € свободен виж
Блок А2-Ап.17 43,37 34 696,00 € свободен виж
Блок А2-Ап.18 43,29 34 632,00 € свободен виж
Блок А2-Ап.19 70,47 56 376,00 € свободен виж
Блок А2 /етаж 1/
Блок А2-Ап.20 72,98 продаден виж
Блок А2-Ап.21 43,90 продаден виж
Блок А2-Ап.22 44,39 продаден виж
Блок А2-Ап.23 81,59 продаден виж
Блок А2 /етаж 2/
Блок А2-Ап.24 72,98 65 682,00 € свободен виж
Блок А2-Ап.25 43,90 39 510,00 € свободен виж
Блок А2-Ап.26 44,39 39 951,00 € свободен виж
Блок А2-Ап.27 81,59 продаден виж
Блок А2 /терасовиден етаж/
Блок А2-Ап.28 70,22 66 709,00 € свободен виж
Блок А2-Ап.29 67,50 64 125,00 € свободен виж
Блок А2-Ап.30 100,12 95 114,00 € свободен виж
Блок А3 /партер/
Блок А3-Ап.31 71,36 57 088,00 € свободен виж
Блок А3-Ап.32 43,28 34 624,00 € свободен виж
Блок А3-Ап.33 43,20 34 560,00 € свободен виж
Блок А3-Ап.34 65,44   продаден виж
Блок А3 /етаж 1/
Блок А3-Ап.35 72,82   продаден виж
Блок А3-Ап.36 43,80   продаден виж
Блок А3-Ап.37 44,29 37 646,50 € свободен виж
Блок А3-Ап.38 75,09 продаден виж
Блок А3 /етаж 2/
Блок А3-Ап.39 72,82 65 538,00 € свободен виж
Блок А3-Ап.40 43,80 39 420,00 € свободен виж
Блок А3-Ап.41 44,29 39 861,00 € свободен виж
Блок А3-Ап.42 75,09 67 581,00 € свободен виж
Блок А3 /терасовиден етаж/
Блок А3-Ап.43 70,10 66 595,00 € свободен виж
Блок А3-Ап.44 66,11 62 804,50 € свободен виж
Блок А3-Ап.45 95,30 90 535,00 € свободен виж