header

За нас

Фирма „Електра" ЕООД е създадена през 2001 год. и се представлява и управлява еднолично от Илко Димитров Тодоров, в качеството си на Управител.

Предмет на дейност: Комплексно изграждане на обекти от енергийната инфраструктура, електроразпределение, подстанции, електропроводи, кабелни и въздушни мрежи, улично осветление, електроинсталации на жилищни и промишлени сгради, високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи, транспортна и благоустройствена инфраструктура, хидротехнически съоръжения.